หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO160128A

หมายเลขรุ่น WEO160128A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 1.92 นิ้ว
►160x128 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SH1108
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/128 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง

การร่าง

160x128 OLED, OLED 160x128, 1.92 OLED, 160128 OLED - WEO160128A

Data source ref: WEO160128AWPP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No connection
2 VPP This is the most positive voltage supply pad of the chip.
It should be supplied externally.
3 VSEGM This is a pad for the voltage output level for segment pre-charge.
A capacitor should be connected between this pad and VSS.
4 VCOMH This is a pad for the voltage output high level for common signals.
A capacitor should be connected between this pad and VSS.
5 VSL This is a segment voltage reference pad.
A capacitor should be connected between this pad and VSS.
6 NC No connection
7 IREF This is a segment current reference pad.
A resistor should be connected between this pad and VSS. Set the current at 15.625uA.
8 VPP This is the most positive voltage supply pad of the chip.
It should be supplied externally.
9 NC No connection
10 VSS Ground for analog, logic & buffer respectively.
11 VCL This is a common voltage reference pad.
This pad should be connected to VSS externally.
12 VDD 1.65 - 3.5V power supply input pad for logic.
13 IM0 These are the MPU interface mode select pads.
  8080 I2C 6800 4-Wire SPI 3-Wire SPI
IM0 0 0 0 0 1
IM1 1 1 0 0 0
IM2 1 0 1 0 0
14 IM1
16 IM2
15 VDD 1.65 - 3.5Vpower supply input pad
17 CS This pad is the chip select input. When CS = “L”, then the chip select becomes active, and data command I/O is enabled.
18 RES This is a reset signal input pad. When RES is set to “L”, the settings are initialized. The reset operation is performed by the RES signal level.
19 A0 This is the Data/Command control pad that determines whether the data bits are data or a command.
A0 = “H”: the inputs at D0 to D7 are treated as display data.
A0 = “L”: the inputs at D0 to D7 are transferred to the command registers.
In I2C interface, this pad serves as SA0 to distinguish the different address of OLED driver.
20 WR This is a MPU interface input pad.
When connected to an 8080 MPU, this is active LOW. This pad connects to the 8080 MPU WR signal. The signals on the data bus are latched at the rising edge of the WR signal. When connected to a 6800 Series MPU: This is the read/write control signal input terminal. When WR = “H”: Read. When WR = “L”: Write.
21 RD This is a MPU interface input pad.
When connected to an 8080 series MPU, it is active LOW. This pad is connected to the RD signal of the 8080 series MPU, and the data bus is in an output status when this signal is “L”. When connected to a 6800 series MPU, this is active HIGH. This is used as an enable clock input of the 6800 series MPU.
22 D0 This is an 8-bit bi-directional data bus that connects to an 8-bit or 16-bit standard MPU data bus.
When the serial interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance.
When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDA). At this time, D2 to D7 are set to high impedance.
23 D1
24 D2
25 D3
26 D4
27 D5
28 D6
29 D7
30 NC No connection
31 VPP This is the most positive voltage supply pad of the chip.
It should be supplied externally.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 160 จุด
ขนาดโมดูล 34.5 × 48.8 × 1.41 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 28.908 × 39.34 mm
ขนาดจุด 0.206 × 0.226 mm
ระดับจุด 0.226 × 0.246 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/128 Duty
IC SH1108
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 1.92 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 3.6 V
Supply Voltage for Display VPP -0.3 17.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 1.65 3.0 3.5 V
Supply Voltage for Display VPP 11.5 12.0 12.5 V
Input High Volt. VIH 0.8xVDD VDD V
Input Low Volt. VIL VSS 0.2xVDD V
Output High Volt. VOH IOH=-0.5mA 0.8xVDD VDD V
Output Low Volt. VOL IOL=0.5mA VSS 0.2xVDD V
50% Check Board Operating Current for VPP IPP VPP=12V 23.0 35.0 mA
go top
close