หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LCD กราฟฟิก WG320240D0

หมายเลขรุ่น WG320240D0

►Graphic LCD 320x240
►320x240 dots
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว RA8835
►1/240 duty cycle
►แหล่งจ่ายไฟ +5V
►ตัวเลือกหน้าจอสัมผัส
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080

การร่าง

Winstar 320x240 Graphic Module - WG320240D0

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 A0 Data/ Instruction select signal
5 /WR Data write. Write data into LCD Controller
6 /RD Data read. Read data from LCD Controller
7~14 DB0~DB7 Data bus line
15 CS Chip select input pins
16 RES Controller reset signal, Active Low
17 VEE Negative Voltage Output
18 DISPOFF Display off H:ON L:OFF
19 A Power supply for B/L +
20 K Power supply for B/L -

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 142.0 × 96.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 104.0 × 79.3 mm
รูติดตั้ง 135.0 × 92.0 mm
ระดับจุด 0.30 × 0.30 mm
ขนาดจุด 0.27 × 0.27 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 5.0 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C VDD-VO 21.6 V

Search Keyword: 320x240 lcd, 320 x 240 lcd, lcd 320 x240
go top
close