หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LCD กราฟฟิก WG16032A

หมายเลขรุ่น WG16032A

►Graphic LCD 160x32
►สามารถใช้ได้สำหรับการออสซิลเลตภายนอก 2KHz
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว Avant (SBN1661G หรือเทียบเท่า)
►1/32 duty cycle
►แรงดันไฟฟ้าแบบลบ สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า +3V
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080

การร่าง

Winstar 160x32 Liquid Crystal Display - WG16032A

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 A0 Data/ Instruction select signal
5 CS1 Cs1=0 cs2=0 chip select signal for s1~s61
Cs1=0 cs2=1 chip select signal for s62~s141
6 CS2 Cs1=1 cs2=0 chip select signal for s142~s168
7 CL External clock 2KHZ
8 E Enable signal
9 R/W Read/Write select signal
10~17 DB0~DB7 Data bus line
18 RST Controller reset signal, Active Low
19 A Power supply for B/L +
20 K Power supply for B/L -

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 85.2 × 55.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 74.0 × 22.0 mm
รูติดตั้ง 80.2 × 46.7 mm
ระดับจุด 0.44 × 0.61 mm
ขนาดจุด 0.40 × 0.56 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 5.0 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C VDD-VO --- V

Search Keyword: 160x32 lcd, 160 x 32 lcd, lcd 160 x 32

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

go top
close