หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LCD กราฟฟิก WG192128C

หมายเลขรุ่น WG192128C

►Graphic LCD 192x128
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว RA6963
►1/128 duty
►แหล่งจ่ายไฟ +5V
►ขนาดเดียวกันกับ WG192128A
►อินเตอร์เฟซ : 8080

การร่าง

192 x 128 LCD, LCD Graphical Display, Winstar Graphical Display

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 Vss Ground
2 Vdd Power supply for logic
3 Vo Contrast Adjustment
4 C/D Data/ Instruction select signal
5 /RD Data read. Read data from LCD Controller
6 /WR Data write. Write data into LCD Controller
7~14 DB0~DB7 Data bus line
15 /CE Enable signal
16 /RST Controller reset signal, Active Low
17 Vee Negative Voltage Output
18 NC No connection
19 A Power supply for B/L +
20 K Power supply for B/L -

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 102.3 × 86.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 78.5 × 55.0 mm
รูติดตั้ง 90.0 × 78.0 mm
ระดับจุด 0.37 × 0.37 mm
ขนาดจุด 0.35 × 0.35 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 5.0 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C VDD-VO 15.2 V

Search Keyword: 192x128 lcd, 192 x 128 lcd, lcd 192 x 128
go top
close