หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ COG LCD WO24064D

หมายเลขรุ่น WO24064D

►COG LCD
►LCD กราฟฟิก
►240 x 64 จุดรวมถึงเคอร์เซอร์
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว ST7586S-G4
►แหล่งจ่ายไฟ +3.3V
►1/64 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080/SPI

การร่าง

240x64 COG LCD Display SPI / 6800 / 8080 Interface

ข้อมูลจำเพาะ

Interface Pin Function

Pin No. Symbol Description
1 VG VG is the power of SEG-drivers.
2 XV0 Negative operating voltage of COM-drivers.
3 V0 Positive operating voltage for Vop generator.
4 VM VM is the non-select voltage level of COM-drivers.
5 VDDA Analog power for internal booster.
6 VSS Ground
7 VD1 VD1 is the power source of digital circuits.
8 VDDI Power of interface I/O circuit.
9 CSB Chip select input pins
10 IF3 These pins select interface operation mode.
"110" : 80 series。 "100" : 68 series。 "011" : SPI-4 。"010" : SPI-3
11 IF2
12 IF1
13 RSTB Controller reset signal, Active Low
14 /RD(E) 8080 family: Read signal, 6800 family: Enable clock
15~22 D7~D0 Data bus line
23 NC No connection
24 /WR(R/W) 8080 family: Write signal, 6800 family: Read/Write signal
25 A0(SCL) Data/ Instruction select signal / In serial mode used as SCL (serial-clock)
26 VSS Ground

Mechanical Data

Item Standard Value Unit
Module Dimension 86.2 × 39.3 mm
Viewing Area 80.8 × 24.8 mm
Dot Pitch 0.32 × 0.32 mm
Dot Size 0.30 × 0.30 mm

Electrical Characteristics

Item Symbol Standard value
typ.
Unit
Input Voltage VDD 3.3 V
Recommended LCD Driving
Voltage for Normal Temp.
Version module @25°C
Vo-Vss 10.0 V

Search Keyword: 240x64 lcd, 240 x 64 lcd, lcd 240x64, lcd 240 x 64
go top
close