หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ COG LCD WO12864K

หมายเลขรุ่น WO12864K

►Display COG 128x64
►LCD กราฟฟิก
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว ST7565V
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/65 duty cycle, 1/9 bias
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080/SPI

การร่าง

128x64 Graphic COG LCD Module (ST7565V, Negative Voltage) - WO12864K

Data source ref: WO12864K-TMI#

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ รายละเอียด
1 /CS1 This is the chip select signal. When /CS1 = “L”, then the
chip select becomes active, and data/command I/O is enabled.
2 /RES I When /RES is set to “L,” the settings are initialized.
The reset operation is performed by the /RES signal level.
3 A0 This is connect to the least significant bit of the normal MPU address bus, and it determines whether the data bits are data or a command.
A0 = “H”: Indicates that D0 to D7 are display data.
A0 = “L”: Indicates that D0 to D7 are control data
4 /WR • When connected to an 8080 MPU, this is active LOW.
(R/W) This terminal connects to the 8080 MPU /WR signal. The signals on the data bus are latched at the rising edge of the /WR signal.
• When connected to a 6800 Series MPU:
This is the read/write control signal input terminal. When R/W = “H”: Read.
When R/W = “L”: Write.
5 /RD • When connected to an 8080 MPU, this is active LOW.
(E) This pin is connected to the /RD signal of the 8080 MPU, and the
ST7565V series data bus is in an output status when this signal is “L”.
• When connected to a 6800 Series MPU, this is active HIGH. This is the 6800 Series MPU enable clock input terminal.
6 D0 This is an 8-bit bi-directional data bus that connects to an 8-bit or 16-bit standard MPU data bus.
When the serial interface is selected (P/S = “L”) :
D7 : serial data input (SI) ; D6 : the serial clock input (SCL).
D0 to D5 are set to high impedance.
When the chip select is not active, D0 to D7 are set to high impedance.
7 D1
8 D2
9 D3
10 D4
11 D5
12 D6
13 D7
14 VDD Shared with the MPU power supply terminal Vcc.
15 GND This is a 0V terminal connected to the system GND.
16 VOUT DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and
VSS.
17 CAP3- DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1+ terminal.
18 CAP1+ DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1- terminal.
19 CAP1- DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1+ terminal.
20 CAP2- DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP2- terminal.
21 CAP2+ DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP2+ terminal.
22 V1 This is a multi-level power supply for the liquid crystal drive. The voltage
Supply applied is determined by the liquid crystal cell, and is changed through the use of are sistive voltage divided or through changing the impedance using an op. amp. Voltage levels are determined based on VDD,
23 V2
24 V3
25 V4
26 V5
27 VR Output voltage regulator terminal. Provides the voltage between VDD and
V5 through a resistive voltage divider.
IRS = “L” : the V5 voltage regulator internal resistors are not used . IRS = “H” : the V5 voltage regulator internal resistors are used .
28 C86 This is the MPU interface switch terminal.
C86 = “H”: 6800 Series MPU interface.
C86 = “L”: 8080 MPU interface.
29 P/S This is the parallel data input/serial data input switch terminal. P/S = “H”: Parallel data input.
P/S = “L”: Serial data input.
When P/S = “L”, D0 to D5 fixed “H”.
/RD (E) and /WR (R/W) are fixed to either “H” or “L”.
With serial data input, It is impossible read data from RAM .
30 IRS This terminal selects the resistors for the V5 voltage level adjustment.
IRS = “H”: Use the internal resistors
IRS = “L”: Do not use the internal resistors. The V5 voltage level is
regulated by an external resistive voltage divider attached to the VR terminal

ข้อกำหนดทั่วไป

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64
ขนาดโมดูล 89.7 x 49.8 x 6.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 66.8 x 35.5 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 63.98 x 31.98 mm
ขนาดจุด 0.48 x 0.48 mm
ระดับจุด 0.50x 0.50 mm
Duty 1/65 duty , 1/9 Bias
ประเภทแสงไฟพื้นหลัง LED
IC ST7565V

คะแนนสูงสุด

รายการ สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TST -30 +80
Power Supply Voltage VSS -3.6 +0.3 V
Power Supply Voltage (VDD standard) V5, VOUT -13.5 +0.3 V
Power Supply Voltage (VDD standard) V1, V2, V3, V4 V5 +0.3 V

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage For Logic VDD-VSS 2.8 3.0 3.2 V
Supply Voltage For LCD VOP Ta=-20℃
Ta=25℃
Ta=70℃

9.3

9.5

9.7
V
V
V
Input High Volt. VIH 0.8 VDD VDD V
Input Low Volt. VIL Vss 0.2 VDD V
Output High Volt. VOH 0.8 VDD VDD V
Output Low Volt. VOL Vss 0.2 VDD V
Supply Current IDD VDD=3.0V 2.0 mA

Search Keyword: lcd 128x64, lcd display 128x64, 128x64 lcd display
go top
close