หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LCD ตัวอักษร WH2004L

หมายเลขรุ่น WH2004L

►ตัวอักษร 20 ตัว x 4 เส้น
►5x8 จุดรวมถึงเคอร์เซอร์
►แหล่งจ่ายไฟ +5V (สามารถใช้ได้สำหรับ +3V ด้วย)
►แรงดันไฟฟ้าแบบลบ สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า +3V
►1/16 duty cycle
►LED สามารถควบคุมได้ด้วย ขา1, ขา2, ขา15, ขา16 or A and K
►อินเตอร์เฟซ: 6800 (ST7066 หรือเทียบเท่า), ตัวเลือก SPI/I2C (RW1063 IC)

รายละเอียด

►WH2004L : 6800 interface (ST7066 IC)
►WH2004L1 : SPI interface (RW1063 IC)
►WH2004L2 : I2C interface (RW1063 IC)
 

การร่าง

STN LCD Module, STN Display, STN LCD Display, LCD STN 20x4 - WH2004L

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 RS Data/ Instruction select signal
5 R/W Read/Write select signal
6 E Enable signal
7~14 DB0~DB7 Data bus line
15 A Power supply for B/L +
16 K Power supply for B/L -
17 NC No connection
18 NC No connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 146.0 × 62.5 mm
พื้นที่สำหรับการดู 123.5 × 43.0 mm
รูติดตั้ง 139.0 × 55.5 mm
ขนาดตัวอักษร 4.84 × 9.22 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 3/5 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C VDD-VO 4.20 V

Display Character Address Code

Display Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --- --- 20
DD RAM Address 00 01              13
DD RAM Address 40 41              53
 
DD RAM Address 14 15              27
DD RAM Address 54 55              67

Search Keyword: 20x4 lcd, 20 x 4 lcd, lcd 20x4, lcd 20 x 4
go top
close