Strona główna Produkty Wyświetlacz COG WO2004A

Wyświetlacz COG 20 znaków x 4 linie

Numer modelu WO2004A

►Wyświetlacz COG 20x4
►Wyświetlacz alfanumeryczny
►5 x 8 punktów włączając kursor
►wbudowany kontroler SSD1803AM1Z
►zasilanie 3V/5V
►cykl wypełnienia 1/33, bias 1/6
►Interfejs : I2C

Rysunek

Winstar 20x4 LCD Module, COG LCD Display 20x4 - WO2004A

Specyfikacja

Funkcja pinów interfejsu

Pin No. Symbol Funkcja
1 /RES Controller reset signal, Active Low
2 Vout Positive Voltage output
3~7 V0~V4 Bias voltage levels for LCD driving
8 VDD Power supply for logic
9 VDDREG Enable VDD regulator in 5V I/O Application:
10 VDDIO Power supply for logic
11 VSS Ground
12 SCL Serial clock input
13 SDA Serial input data

Dane mechaniczne

Rzecz Standardowa wartość Jednostka
Wymiary modułu 74.3 × 36.4 mm
Obszar widoczny 60.5 × 22.18 mm
Raster pomiędzy pikselami 0.50 × 0.59 mm
Wielkość piksela 0.45 × 0.54 mm

Parametry elektryczne

Rzecz Symbol Standardowa wartość
Typowa wartość 
Jednostka
Input Voltage VDD 3.0 V
Rekomendowane napięcie zasilania LCD dla standardowej wersji w temp. 25°C Vo-Vss 7.80 V

Search Keyword: 20x4 lcd, 20 x 4 lcd, lcd 20x4, lcd 20 x 4
go top
close