Home فناوری TFT TFT - O Film

TFT - O Film

Winstar O Film TFT زاویه دید گسترده TFT

 

بسیاری از برنامه های کاربردی نیاز به زاویه دید گسترده تری از TFT اند، تکنولوژی Winstar O Film TFT یکی از بهترین گزینه ها در این زمینه است. فن آوری های زیادی از زاویه دید گسترده تر برای صفحه نمایش TFT در بازار وجود دارد مانند MVA (ترازبندی عمودی چند دامنه ای) و IPS (سوئیچینگ در هواپیما). در مقایسه با فن آوری MVA و یا IPS، O Film TFT مزیت قیمت را دارد. مهمتر اینکه، دیده شده که مشخصات و ابعاد MVA وIPS TFT در بازار برای مصرف کننده (مانند تبلت ها و تلفن های هوشمند) مناسب تر از کاربردهای صنعتی است.

در بازار، بیشتر شیشه های TFT-LCD برای کاربردهای صنعتی از نوع TN-LCD اند. با این حال، تکنولوژی TN از پدیده ای به نام وارونگی مقیاس خاکستری رنج می برد. این بدین معنی است که صفحه نمایش دارای یک زاویه دید است که در آن رنگ تصویر در زاویه دید بیش از حد، به طور ناگهانی تغییر میکند. بنابراین، زاویه دید ماژول های معمولی TFTمحدود است. Winstar، راه حلTFT O-Film را بمنظور افزایش زاویه دید شیشه ال سی دی TN ارائه می دهد و بر وارونگی مقیاس خاکستری غلبه میکند. در زیر مقایسه TFT معمولی و Winstar O-Film TFT آورده است.


Winstar O Film TFT - Wide View Angle TFT

 


 

مقایسه زاویه دید

 

Winstar یک راه حل برای زاویه دید گسترده تر برای خط تولید محصولات Winstar TFT ارائه می دهد. ما به منظور افزایش زاویه دید، یکO Film به بالای TFT شیشه ی TN-LCD اضافه کرده ایم. در نمودار زیر، مقایسه TFT معمولی و O Film TFT را می توانید ببینید، میتوانید مشاهده کنید که زاویه دید O Film TFT خیلی بهبود یافته است. این یک راه حل موثر در کاربردهای صنعتی برای صفحه نمایش های رنگی TFT خواهد بود.


1. زاویه دید برای TFT معمولی
Item   Symbol Condition. Min Typ. Max. Unit
Viewing angle Hor. ΘR CR≧10 55 65 - Deg.
ΘL 55 65 -
Ver. ΦT 45 55 -
ΦB 45 55 -

2. زاویه دید برای O Film TFT
Item   Symbol Condition. Min Typ. Max. Unit
Viewing angle
(Gray Scale inversion Direction)
Hor. ΘR CR≧10 - 75 - Deg.
ΘL - 75 -
Ver. ΦT - 75 -
ΦB - 75 -

 

 

The definition of “View Direction” and “Gray Scale Inversion Direction” on Winstar SPEC for TFT displays is different.  The “view direction” on our TFT specification means that the  view of display is the best from one of particular viewing angle. The TFT module “Gray scale inversion direction” is set by the TFT LCD panel was produced before it was added color filter and BEF. Below are the drawings for the view direction and gray scale direction of O-Film TFT as reference.


View Direction - TFT

 


 

Comparison of viewing angle for Normal TFT and O Film TFT


 


 

O Film TFT Product List


3.5 tft lcd, 3.5" tft lcd, tft lcd 3.5, tft lcd 3.5", 3.5 tft display, tft display 3.5, 4.3 tft lcd, 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd, tft lcd 4.3, tft lcd 4.3", 4.3 tft display, tft display 4.3, 5.7 tft lcd, 5.7" tft lcd, tft lcd 5.7, tft lcd 5.7", 5.7 tft display, tft display 5.7, 7 tft lcd, 7" tft lcd, tft lcd 7, tft lcd 7", 7 tft display, tft display 7, 7.0 tft lcd, 7.0 tft display
بازگشت به فهرست
go top
close