Accueil Produits VATN LCD WH1602B1-SLL-JWV

16x2 VATN LCD (LED, Blanc)

N° de modèle WH1602B1-SLL-JWV

►Interface: 4-line SPI
►Contrôleur intégré: RW1063
►LED type : Blanc

DESSIN

WH1602B1-SLL-JWV - Drawing - Winstar Display

SPÉCIFICATIONSgo top
close